סליחות מול הבורא

מושג כל כך ברור לכאורה ולאמיתו של דבר מובן שלא כראוי לחלוטין. כל חיינו גידלו וחינכו אותנו על פי הרעיון שאנו אחראים על מעשינו באופן מוחלט ואנו קובעים את עתידנו. כך גם כל יחסנו בחברה לטוב ולרע, אבל לא כך הדבר. הבורא, כוח עליון שברא אותנו, פועל בנו ולנו אין שום בחירה. בימים אלו של חודש הסליחות וחגי תשרי אנו מבקשים סליחה איש מרעהו כשאנו פוגעים אחד בשני. זה נכון שאם פגענו במישהו שלא בכוונה או שכן חלילה אנו צריכים לפנות לאותו אדם ולהתפייס עמו, אבל הסליחות מול בורא עולם הן שונות ואחרות ממה שחונכנו לחשוב ולהבין. הבורא לא זקוק לסליחות שלנו, לבורא אין שום רצונות או חסרונות, הסליחה היא על המצבים שקרו בעבר שאנחנו לא עשינו את המוטל עלינו, גם אם בזמנו לא היינו מודעים שאנחנו פוגעים, כי המערכת היא כללית גלובלית אינטגרלית ולכל פעולה שלנו יש השלכות על כלל המערכת גם אם אנו לא מקשרים באותו הרגע את התוצאה של מעשינו. תמיד הידיעה מגיעה בדיעבד וכעת שאנו כן רואים את תוצאות מעשינו אנו צריכים לומר שנשנה את דרכנו ולא נעשה את הדבר שוב. זו הכוונה לשנה טובה במושג ראש השנה, ראש מהמילה ראשית, התחלה ושנה מהמילה שינוי, שנעשה מעכשיו מעשה נכון.
הסליחה היא בקשה שלנו לתיקון שנראה את הקשרים ביננו כטובים ויפים ולא נשקע בכמה אנחנו רעים אחד לשני, כמה אנו דוחים זה את זה, מבקרים את כולם באופן קבוע ובמקום כל זה נבקש מהבורא תיקון שנוכל לראות ולהרגיש את כולם כקרובים אלינו, נבקש מהבורא כוח לאהוב ולהתחבר לכולם כאילו היו ילדי הקטנים והאהובים. נבקש ממנו חינוך מחדש לראות עולם טוב ומחובר שהאהבה שולטת במקום השנאה, נעורר את כוחות הטוב של היקום במקום כוחות שנאה ופירוד.
הסליחה מול הבורא היא הכוונה מעומק הלב שגם עם טעינו, חטאנו ופשענו, כך הבורא עצמנו ברא אותנו, אבל היום עם הניסיון של האתמול אנו נפעל אחרת, לא נשב ונתייסר על מה שעשינו אין בזה כל תועלת הרי הבורא יודע מה הוא עשה ועכשיו עם הקלפים החדשים שנתן לנו במשחק נעשה כמיטב יכולתנו.
פשוט נפתח את הלב ולא נשפוט אף אחד לכאן או לכאן, נקבל כל מצב בדיוק כמו שאנו רואים אותו ונבקש מהבורא שנראה הכל נכון ומדויק כי כשאנחנו רוצים להתחבר בלב אחד לא צריך שום דבר רק לפתוח את הלב ולאפשר לאחר להיכנס פנימה.

לקריאה נוספת:
https://edu.gov.il/owlHeb/Yesodi/MiktzootVeTchumayLimud/holidays-and-special-days/Pages/yom-kippur.aspx
http://unagecif.org/
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/hbe/01079002.pdf